Els serveis que oferim son:

 • Llar Residčncia
 • Residčncia Assistida
 • Col·laboradors amb l’Institut Catalą d’Assistčncia i Serveis Socials (ICASS)
 • Estades curtes i/o de repņs
 • Assistčncia mčdica
 • Servei mčdic 24 h.
 • Infermeria
 • Fisioterąpia
 • Rehabilitació
 • Atenció psicolņgica
 • Treballadora social
 • Terąpia ocupacional
 • Animació socio-cultural
 • Musicoterąpia
 • Podologia
 • Perruqueria
 • Cuina prņpia amb servei de cątering
 • Bugaderia
 • Diaris i revistes
 • Biblioteca
 • Religiós
 • Excursions
 • Transport