Som un centre dedicat des de 1979, a l’acollida de persones grans en règim de:

Llar Residència:

La finalitat és acollir, en règim substitutiu de la llar, a persones grans amb un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària necessitada d’un determinat nivell de control i suport personal.

Residència Assistida:

La finalitat es acollir, en règim substitutiu de la llar, a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant supervisió i que les seves circumstàncies socio-familiars requereixin la substitució de la seva llar.

Som col·laboradors amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) per l’atenció de les persones grans beneficiàries del Programa d’ajuts de suport per l’acolliment residencial (SAR) amb un total de 50 places.

El centre està preparat per atendre els processos d’empitjorament i les patologies de caràcter irreversible que requereixin una especial teràpia mèdica i psicològica, disposa de pavellons especials a on els malalts són atesos permanentment per auxiliars.

Una de les finalitats del Centre és la rehabilitació integral. Disposem d’una sala dedicada a aquesta feina, amb aparells per la recuperació de les patologies susceptibles de ser rehabilitades. També tenim especial cura de l’higiene i l’aspecte personal dels residents, ja que són primordials per ells mateixos i per la plena integració a la comunitat, potenciant al màxim els contactes amb l’exterior.